Bạn đang có dự định sinh em bé, thế nhưng bạn lại chưa nắm rõ được tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm nào hợp?. Bài viết dưới đây Tin nhanh Plus sẽ chia sẻ đến bạn những năm sinh em bé hợp với bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977.

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm nào hợp?

Để có thể biết được tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm nào hợp thì chúng ta sẽ dựa vào cung mệnh, ngũ hành, thiên can địa chi của tuổi Đinh Tỵ 1977 để tìm ra những năm sinh hợp với bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977.

Một số thông tin về tuổi Đinh Tỵ 1977

– Tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Sa Trung Thổ

– Nam Đinh Tỵ 1977 thuộc cung Khôn

– Nữ Đinh Tỵ 1977 thuộc cung Khảm

– Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

– Tương khắc với mệnh: Mộc, Thủy

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2023 có tốt không?

– Sinh năm 2023 là tuổi Quý Mão

– Mệnh Bạch Lạc Kim

– Thiên can là Quý, địa chi là Mão

+ Dựa vào ngũ hành bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Thổ, con sinh năm 2023 thuộc mệnh Kim. Dựa vào đó chúng ta sẽ biết được Thổ sinh Kim (tốt).

+ Dựa vào thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thiên can là Đinh, con sinh năm 2023 thiên can là Quý. Dựa vào đó chúng ta sẽ biết được Quý phá Đinh (không tốt)

+ Dựa vào tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 địa chi là Tỵ, con sinh năm 2023 địa chi là Mão. Dựa vào đó ta xác định được Tỵ và Mão sẽ không xung khắc với nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2023 sẽ khá tốt

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2024 có tốt không?

– Sinh năm 2024 là tuổi Giáp Thìn

– Mệnh Phúc Đăng Hỏa

– Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn

+ Dựa vào ngũ hành bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Thổ, con sinh sinh năm 2024 thuộc mệnh Hỏa. Dựa vào đó chúng ta sẽ xác định được Hỏa sinh Thổ (tốt).

+ Dựa vào thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thiên can là Đinh, con sinh năm 2024 thiên can là Giáp. Dựa vào những điều đó ta xác định được Đinh và Giáp sẽ không phá nhau.

+ Dựa vào tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 địa chi là Tỵ, con sinh năm 2024 địa chi là Thìn. Dựa vào những điều đó ta sẽ xác định được Tỵ và Thìn sẽ không phá nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2024 sẽ khá tốt.

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2025 có tốt không?

– Sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ

– Mệnh Phúc Đăng Hỏa

– Thiên can là Ất, địa chi là Tỵ

+ Dựa vào ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Thổ, con sinh năm 2025 thuộc mệnh Hỏa. Dựa vào đó ta sẽ xác định được Hỏa sinh Thổ (tốt).

+ Dựa vào thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thiên can là Đinh, con sinh năm 2025 thiên can là Ất. Dựa vào đó ta sẽ biết được Đinh với Ất sẽ không phá nhau.

+ Dựa vào tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 địa chi là Tỵ, con sinh năm 2025 địa chi cũng là Tỵ. Dựa vào đó chúng ta sẽ biết được Tỵ và Tỵ sẽ không phá nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2025 sẽ khá tốt.

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2026 có tốt không?

– Sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ

– Mệnh Thiên Hà Thủy

– Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ

+ Dựa vào ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Thổ, con sinh năm 2026 thuộc mệnh Thủy. Dựa vào những điều đó ta sẽ biết được Thổ khắc Thủy (không tốt).

+ Dựa vào thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thiên can là Đinh, con sinh năm 2026 thiên can là Bính. Dựa vào những điều đó ta sẽ xác định được Đinh và Bính sẽ không phá nhau.

+ Dựa vào tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 địa chi là Tỵ, con sinh năm 2026 địa chi là Ngọ. Dựa vào đó ta sẽ biết được Ngọ và Tỵ sẽ không xung khắc với nhau.

Tổng kết: Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2026 ở mức độ trung bình.

Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2027 có tốt không?

– Sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi

– Mệnh Thiên Hà Thủy

– Thiên can là Đinh, địa chi là Mùi

+ Dựa vào ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thuộc mệnh Thổ, con sinh năm 2027 thuộc mệnh Thủy. Dựa vào đó ta sẽ biết được Thổ khắc Thủy (không tốt).

+ Dựa vào thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 thiên can là Đinh, con sinh năm 2027 thiên can cũng là Đinh. Dựa vào đó chúng ta sẽ xác định được Đinh và Đinh sẽ không phá nhau.

+ Dựa vào tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 địa chi là Tỵ, con sinh năm 2027 địa chi là Mùi. Dựa vào đó ta sẽ xác định được Tỵ và Mùi sẽ không phá nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm 2027 sẽ ở mức độ trung bình.

Lời kết

Như vậy là mình đã chia sẻ đến bạn thông tin về bài viết tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm nào hợp?. Với những sự chia sẻ, giải đáp của mình đến bạn có trong nội dung của bài viết này, mong là bạn đã có thể biết được chính xác những năm sinh con hợp với tuổi Đinh Tỵ 1977.

>> Gợi ý thêm dành cho bạn:

  • Tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Canh Thân 1980 sinh con tuổi nào hợp?
  • Tuổi Ất Sửu 1985 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Bính Dần 1986 sinh con năm nào hợp?