3. Tuổi Nhâm Thân 1992 sinh con năm 2024 có tốt không?

Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ khi bố / mẹ tuổi Nhâm Thân sinh con vào năm 2024 dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, theo tuvingaynay.com từ đó sẽ đưa ra Kết luận nhìn nhận cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố. Dưới đây là hiệu quả đơn cử về sự xung hợp của tuổi Nhâm Thân và con năm 2024 giúp bạn đưa ra quyết định hành động lựa chọn năm sinh con hợp tuổi với bố / mẹ .

a. Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố tiên phong và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát ( 1,5 điểm ), cha mẹ hợp con là Đại Cát ( 2 điểm ), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung ( 0 điểm ), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung ( 0 điểm ). Do đó tất cả chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương sinh và không khắc chế với con .Niên mệnh của con là Hỏa ( Phúc Đăng Hỏa ), Niên mệnh của bố / mẹ là Kim ( Kiếm Phong Kim ). Như vậy :Niên mệnh con tương khắc và chế ngự với Niên mệnh bố / mẹ vì Hỏa khắc Kim. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố / mẹ => Tiểu hung ( 0 điểm )

b. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .Thiên can của con là Giáp, Thiên can của bố / mẹ là Nhâm. Như vậy :Thiên can của bố / mẹ bình hòa với Thiên can của con => Bình ( 0,5 điểm )

c. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con .Địa chi của con là Thìn, Địa chi của bố / mẹ là Thân. Như vậy :Địa chi của bố / mẹ và Địa chi của con đạt Tam Hợp ( Thân – Tý – Thìn ) => Cát ( 2 điểm )

d. Kết luận

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 2,5 / 5 điểm ). Như vậy, tuổi Nhâm Thân hoàn toàn có thể sinh con năm 2024 .Đọc thêm : Sinh con năm 2024 tuổi Giáp Thìn vào giờ, ngày, tháng nào tốt đẹp nhất ?

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Theo tuvingaynay.com !