Theo quan niệm dân gian, con giáp Tý thường được mô tả là “tý gìn quan thọ” hay “tý tài tý phúc”, biểu thị sự giàu có và may mắn trong cuộc sống. Ngoài ra, người tuổi Tý cũng được cho là sáng suốt và có khả năng lãnh đạo xuất sắc. Tuổi Tý thường kết hợp tốt với một số con giáp khác để mở hàng hoặc khai trương.

2. Tuổi Canh Tý 1960 hợp khai trương ngày nào?

Với việc xem ngày và tháng sinh để xác định tuổi Canh Tý 1960, chúng ta có thể tìm ra ngày phù hợp để khai trương trong năm 2023. Tuổi Canh Tý thuộc về con giáp Tý và được xem là một tuổi tương đối may mắn và thịnh vượng.

Xem thêm: Coi ngày khai trương theo tuổi CHI TIẾT, CHÍNH XÁC 2023

Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt Tuổi Canh Tý 1960

Tuổi Canh Tý 1960

Trong năm 2023, để chọn ngày tốt cho việc khai trương tuổi Canh Tý (1960), chúng ta có thể tham khảo các ngày sau đây:

 • Ngày đẹp khai trương tuổi Canh Tý trong tháng 01 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Mão, ngày Ngọ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Canh Tý trong tháng 04 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Dậu, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt mở hàng tuổi Canh Tý trong tháng 05 năm 2023: Có thể xem xét ngày Ngọ, ngày Mùi, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày đẹp mở hàng cho tuổi Canh Tý trong tháng 06 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt khai trương tuổi Canh Tý trong tháng 09 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Canh Tý trong tháng 10 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Mão, ngày Ngọ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày mở hàng đẹp cho tuổi Canh Tý trong tháng 11 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Dậu, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt mở hàng, khai trương cho tuổi Canh Tý trong tháng 12 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.

3. Ngày tốt khai trương Tuổi Nhâm Tý

Đối với những người sinh vào năm Nhâm Tý 1972, việc chọn một ngày tốt để khai trương trong năm 2023 là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, để xác định được ngày phù hợp, chúng ta cần phải dựa vào lịch âm để tìm hiểu về các yếu tố thời gian và can chi.

Theo phong thủy truyền thống, để xem ngày nào trong năm 2023 là tốt để khai trương cho tuổi Nhâm Tý 1972, chúng ta cần xem xét sự kết hợp giữa năm Nhâm Tý và các yếu tố khác như tháng, ngày, và giờ.

Chi tiết: Tuổi Nhâm Tý 1972 khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt Tuổi Nhâm Tý

Tuổi Nhâm Tý 1972 khai trương ngày nào

Trong năm 2023, để chọn ngày tốt cho việc khai trương, chúng ta có thể tham khảo các ngày sau đây:

 • Ngày đẹp khai trương tuổi Nhâm Tý trong tháng 01 năm 2023: Tại tháng này, có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Mão, ngày Ngọ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Nhâm Tý trong tháng 04 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Dậu, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt mở hàng tuổi Nhâm Tý trong tháng 05 năm 2023: Có thể xem xét ngày Ngọ, ngày Mùi, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày đẹp mở hàng cho tuổi Nhâm Tý trong tháng 06 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt khai trương tuổi Nhâm Tý trong tháng 09 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Nhâm Tý trong tháng 10 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Mão, ngày Ngọ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày mở hàng đẹp cho tuổi Nhâm Tý trong tháng 11 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Dậu, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.
 • Ngày tốt mở hàng, khai trương cho tuổi Nhâm Tý trong tháng 12 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thân, ngày Tuất hoặc ngày Hợi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và tốt nhất, việc chọn ngày khai trương cần phải được tham khảo từ những chuyên gia phong thủy và nhà mạng chuyên về việc xem ngày.

Xem thêm: Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt 2023, Tuổi Ất Mão 1975 khai trương ngày nào tốt 2023, ngày đẹp mở hàng

4. Tuổi Giáp Tý 1984 khai trương ngày nào tốt?

Đối với những người sinh vào năm Giáp Tý 1984, việc tìm một ngày tốt để khai trương trong năm 2023 là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và thuận lợi. Chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo lịch âm và các yếu tố thời gian để lựa chọn ngày phù hợp.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tý, tuổi Tý 1984 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt Tuổi Giáp Tý

Tuổi Giáp Tý 1984 khai trương ngày nào

Trong năm 2023, dưới đây là một số gợi ý về ngày tốt để khai trương cho tuổi Giáp Tý 1984:

 • Ngày đẹp khai trương tuổi Giáp Tý trong tháng 02 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày tốt mở hàng tuổi Giáp Tý trong tháng 03 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Giáp Tý trong tháng 05 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Giáp Tý trong tháng 06 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Giáp Tý trong tháng 09 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Giáp Tý trong tháng 10 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Giáp Tý trong tháng 11 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Giáp Tý trong tháng 12 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính chính xác và tốt nhất, việc chọn ngày khai trương cần phải được tham khảo từ những chuyên gia phong thủy và nhà mạng chuyên về việc xem ngày.

5. Tuổi Bính Tý 1996 khai trương hợp ngày nào?

Trong năm 2023, dưới đây là một số gợi ý về ngày tốt để khai trương cho tuổi Bính Tý 1996:

 • Ngày đẹp khai trương tuổi Bính Tý trong tháng 01 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày tốt mở hàng tuổi Bính Tý trong tháng 02 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Bính Tý trong tháng 03 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Bính Tý trong tháng 05 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Bính Tý trong tháng 06 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Bính Tý trong tháng 07 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Bính Tý trong tháng 09 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày tốt mở hàng cho tuổi Bính Tý trong tháng 10 năm 2023: Có thể xem xét ngày Tý, ngày Sửu, ngày Ngọ, ngày Mùi hoặc ngày Tuất.
 • Ngày đẹp khai trương tuổi Bính Tý trong tháng 12 năm 2023: Có thể xem xét ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn, ngày Tỵ hoặc ngày Dậu.

Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt Tuổi Bính Tý 1996

Tuổi Bính Tý 1996 khai trương hợp ngày nào

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính chính xác và tốt nhất, việc chọn ngày khai trương cần phải được tham khảo từ những chuyên gia phong thủy và nhà mạng chuyên về việc xem ngày.

6. Tuổi Tý khai trương, mở hàng ngày nào tốt năm 2023?

6.1 Ngày đẹp khai trương tuổi Tý tháng 01 năm 2023

Trong tháng 1 năm