Với bất kỳ ai quan tâm sử dụng bài Tarot thì phần khó nhất có lẽ là việc thắc mắc giải nghĩa các lá bài. Hầu hết các tài liệu online đều chỉ đưa ra “mô tả” hoặc “ý nghĩa” với chỉ một vài dòng và mơ hồ, đặc biệt với một người mới bắt đầu. Đa phần sẽ chỉ đưa ra phần nghĩa chung, nhưng làm cách nào bạn có thể sử dụng chúng cho một trải bài về tình yêu, hay một trải bài về công việc? Giải nghĩa 78 lá bài của chúng tôi được chia thành từ khóa, cách áp dụng trong hành động, các lá bài hỗ trợ và đối lập, mô tả, và ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh trải bài: công việc, tình yêu, tài chính, sức khỏe và tinh thần. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ tìm thấy thật nhiều ý nghĩa và tính ứng dụng trong các sơ đồ trải bài mà bạn sử dụng.

Những giải nghĩa tarot này chỉ mang tính chất gợi ý. Không ý nghĩa nào là “cứng nhắc”. Chúng sẽ có nghĩa như bạn nghĩ. Đối với hầu hết lá bài bạn sẽ cảm thấy rằng giải nghĩa của chúng tôi phù hợp, nhưng nếu có một lá bài gợi cho bạn một nghĩa khác thì bạn cũng đừng ngại đi theo trực giác của chính mình.

Một số bộ bài khác nhau sẽ có tên gọi lá bài khác nhau. Ở đây chúng tôi sử dụng tên theo chuẩn Rider Waite Smith.

Click vào tên lá bài tarot mà bạn đang quan tâm để tham khảo phần giải nghĩa.

0: The Fool 1: The Magician 2: The High Priestess 3: The Empress 4: The Emperor 5: The Hierophant 6: The Lovers 7: The Chariot 8: Strength 9: The Hermit 10: The Wheel of Fortune 11: Justice 12: The Hanged Man 13: Death 14: Temperance 15: The Devil 16: The Tower 17: The Star 18: The Moon 19: The Sun 20: Judgment 21: The World Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups 9 of Cups10 of Cups Page of CupsKnight of CupsQueen of CupsKing of Cups Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles9 of Pentacles10 of Pentacles Page of PentaclesKnight of PentaclesQueen of PentaclesKing of Pentacles Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords9 of Swords10 of Swords Page of SwordsKnight of SwordsQueen of SwordsKing of Swords Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands9 of Wands10 of Wands Page of WandsKnight of WandsQueen of WandsKing of Wands

Sự thật về xem bói bài tarot

Tags:

bài tarot, ý nghĩa 78 lá bài tarot, ý nghĩa bài tarot, bộ bài Tarot, các loại bài tarot, bài tarot, ý nghĩa lá bài tarot, ý nghĩa các lá bài tarot, 78 lá bài tarot, ý nghĩa từng quân bài tarot, lá bài tarot, cac bo bai tarot, ý nghĩa 78 lá bài, ý nghĩa của các lá bài tarot, các lá bài tarot, bài taro, ý nghĩa của 78 lá bài tarot, y nghia tarot, ý nghĩa 78 lá tarot, ý nghĩa từng lá bài tarot TÀI TRỢ