Bạn có dự định sinh thêm em bé, nhưng bạn lại chưa xác định được tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm nào hợp?. Bài viết sau đây Tin nhanh Plus sẽ chia sẻ đến bạn những năm sinh em bé hợp với bố mẹ tuổi Ất Mão 1975.

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm nào hợp?

Để xác định được tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm nào hợp thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào cung mệnh, thiên can địa chi, ngũ hành của tuổi Ất Mão 1975 để xác định được những năm sinh hợp với tuổi Ất Mão 1975.

Một số thông tin về tuổi Ất Mão 1975

– Tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Đại Khe Thủy

– Nam Ất Mão 1975 thuộc cung Đoài

– Nữ Ất Mão 1975 thuộc cung Cấn

– Tương sinh với mệnh: Kim, Mộc

– Tương khắc với mệnh: Thổ, Hỏa

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2023 có tốt không?

– Sinh năm 2023 là tuổi Quý Mão

– Mệnh Bạch Lạc Kim

– Thiên can là Quý, địa chi là Mão

+ Dựa theo ngũ hành bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, con sinh năm 2023 thuộc mệnh Kim. Từ đó chúng ta sẽ xác định được Kim sinh Thủy (tốt).

+ Dựa theo thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất, con sinh năm 2023 thiên can là Quý. Từ đó chúng ta sẽ biết được Ất và Quý sẽ không phá nhau.

+ Dựa theo tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 địa chi là Mão, con sinh năm 2023 địa chi cũng là Mão. Dựa vào đó chúng ta sẽ xác định được Mão và Mão sẽ không xung khắc với nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2023 sẽ khá tốt.

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2024 có tốt không?

– Sinh năm 2024 là tuổi Giáp Thìn

– Mệnh Phúc Đăng Hỏa

– Thiên can là Giáp, địa chi là Thìn

+ Dựa theo ngũ hành bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, con sinh năm 2024 thuộc mệnh Hỏa. Từ đó ta sẽ xác định được Thủy khắc Hỏa (không tốt).

+ Dựa theo thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất, con sinh năm 2024 thiên can là Giáp. Dựa vào đó ta sẽ biết được Ất và Giáp sẽ không phá nhau.

+ Dựa theo tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 địa chi là Mão, con sinh năm 2024 địa chi là Thìn. Từ đó ta sẽ xác định được Mão và Thìn sẽ không xung khắc với nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2024 sẽ ở mức độ trung bình.

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2025 có tốt không?

– Sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ

– Mệnh Phúc Đăng Hỏa

– Thiên can là Ất, địa chi là Tỵ

+ Dựa theo ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, con sinh năm 2025 thuộc mệnh Hỏa. Dựa vào đó chúng ta sẽ biết được Thủy khắc Hỏa (không tốt).

+ Dựa theo thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất, con sinh năm 2025 thiên can cũng là Ất. Từ đó ta sẽ biết được Ất với Ất sẽ không phá nhau.

+ Dựa theo tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 địa chi là Mão, con sinh năm 2025 địa chi là Tỵ. Dựa vào đó ta sẽ biết được Mão và Tỵ sẽ không xung khắc với nhau.

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2025 sẽ ở mức độ trung bình

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2026 có tốt không?

– Sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ

– Mệnh Thiên Hà Thủy

– Thiên can là Bính, địa chi là Ngọ

+ Dựa theo ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, con sinh năm 2026 cũng thuộc mệnh Thủy. Dựa vào đó chúng ta sẽ xác định được Thủy và Thủy sẽ không khắc nhau.

+ Dựa theo thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất, con sinh năm 2026 thiên can là Bính. Từ đó ta sẽ xác định được Ất và Bính sẽ không phá nhau.

+ Dựa theo tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 địa chia là Mão, con sinh năm 2026 địa chi là Ngọ. Điều đó giúp ta xác định được Mão và Ngọ sẽ là một cặp xung khắc với nhau (Tý – Ngọ – Mão – Dậu).

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2026 sẽ ở mức độ trung bình.

Tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2027 có tốt không?

– Sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi

– Mệnh Thiên Hà Thủy

– Thiên can là Đinh, địa chi là Mùi

+ Dựa theo ngũ hành ta sẽ xác định được bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thuộc mệnh Thủy, con sinh năm 2027 cũng thuộc mệnh Thủy. Dựa vào đó ta sẽ xác định được Thủy và Thủy sẽ không khắc nhau.

+ Dựa theo thiên can xung khắc bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất, con sinh năm 2027 thiên can là Đinh. Từ đó ta sẽ xác định được Ất và Đinh sẽ không phá nhau.

+ Dựa theo tam hợp tứ hành xung bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 địa chi là Mão, con sinh nắm 2027 địa chi là Mùi. Tư đó ta xác định được Mão và Mùi nằm trong cặp tam hợp (Hợi – Mão – Mùi).

Tổng kết: Bố mẹ tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm 2027 sẽ khá tốt, ban nên sinh con năm 2027.

Lời kết

Trên đây là tất cả những thông tin về bài viết tuổi Ất Mão 1975 sinh con năm nào hợp?. Thông qua những thông tin mà mình đã chia sẻ, luận giải trong bài viết này, hi vọng là bạn đã có thể nắm bắt được những năm sinh con hợp với tuổi Ất Mão 1975.

>> Gợi ý thêm dành cho bạn:

  • Tuổi Bính Thìn 1976 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Mậu Ngọ 1978 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh con năm nào hợp?
  • Tuổi Canh Thân 1980 sinh con tuổi nào hợp?